Riskanalytiker med fokus på marknadsrisk

Om rollen
Riskfunktionen är en central del av Skandiabanken och består av 10 personer med uppdraget att stödja Skandiabanken i riskfrågor. Avdelningen är ansvarig för övervakning, analys och rapportering av bankens risker, men även kapitalmodellering, planering samt utveckling av Skandiabankens interna modeller.

Vi söker nu en riskanalytiker med stark analytisk förmåga och en god förmåga att identifiera och driva förbättringsarbete. Din primära arbetsuppgift kommer att vara att driva arbetet framåt inom ramen för Skandiabankens marknadsrisker. Detta innebär att utveckla samt förvalta bankens interna modeller gällande marknadsrisk med tillhörande datahantering, intern och extern rapportering. I uppdraget ingår även regelverksbevakning i frågor relaterade till marknadsrisk. Vidare finns det goda möjligheter att delta i bankens övriga riskhantering samt delta i projekt relaterade till vidareutveckling av bankens interna modeller för beräkning av risk såsom likviditetsrisk, IRK-modeller, IFRS 9, Economic Capital osv.

Vi erbjuder dig ett utmanande och varierande jobb där tät kontakt med bankens affärsverksamhet ingår som en viktig del. Riskfunktionen är en central och strategisk pusselbit i byggandet av en ännu bättre bank, och därför är det viktigt att samtliga i funktionen förstår Skandias och Skandiabankens strategi och övergripande affärsmål.

Du rapporterar direkt till Chef Finansiella risker, med placering på huvudkontoret i Stockholm/Lindhagensgatan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten
•Arbeta med vidareutveckling och validering av Skandiabankens modeller avseende marknadsrisk med fokus på ränterisk och intjäningsrisk

•Ansvara för bankens Pelare 2-beräkningar hänförda till marknadsrisk

•Leda arbetet kring intern- och externrapportering av bankens marknadsrisk

•Regelverksbevakning samt implementering av nya regelverk gällande marknadsrisk

•Medverka i vidareutveckling av bankens riskhanteringssystem (modell, metoder, processer, styrande dokument, rapportering mm) primärt kopplat till marknadsrisk

•Aktivt bidra i att vidareutveckla bankens riskstrategi med tillhörande riskaptit, risktolerans och riskstyrning samt tillhörande intern riskrapportering inom ramen för marknadsrisk

•Aktivt bidra i IT-kravställande samt löpande optimering av IT-processer för datahantering

Kvalifikationer och erfarenhet
•Civilingenjör alternativt examen inom matematik, statistik, ekonomi eller motsvarande utbildning

•Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet med arbete inom marknadsrisk på bank med fokus på ränterisk

•Meriterade med erfarenhet av implementering av regelverket EBA/GL/2022/14 och tillhörande RTS

•God analytisk förmåga, noggrann och strukturerad med en vilja att utvecklas och nå uppsatta mål genom engagemang och ansvarstagande

•Du har en förmåga att hantera långsiktigt förbättringsarbete parallellt med operativa löpande uppgifter

•Du är kommunikativ med social kompetens och är en utpräglad lagspelare

•Vi ser gärna att du har goda kunskaper i SAS, SQL eller liknande

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Skandiabanken med Netwrk. För mer information, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Alexandra Ljungdahl på 072-905 55 57 eller alexandra.ljungdahl@netwrk.se.

Contact Alexandra if you want to know more about the job

Alexandra Ljungdahl

Alexandra Ljungdahl

Recruitment Consultant

Apply here!

Application

Drop your file here or Upload

Maximum file size: 10MB